Меню Затваряне

Видео уроци

Видео инструкции за работа с програмите

 

Програма за изчисляване на работните заплати
Zaplati_2015 1.15

Новости в програмата за заплати
Zaplati_2015 1.15.3

Складова програма на Ексел с Макроси
STORE_BGN 2.987
Архивиране на файла с базовите данни – materiali.xls
Автоматизирана програма за фактуриране
Invoice_2015 1.1
Програма за фактуриране Invoice_2015 1.17
Програма за изчисляване на трудовият стаж
Tr.staj 1.0
Електронен регистър на Болнични листове
RegBol 1.0
Таймер за изчисляване на изминалото време
Work_Timer 1.0
Автоматичен генератор на папки
Auto_dir 3.0
Хронометър който работи със стотни от секундата
Hrono_5 1.0
Цифрово кодиране на пароли
Code_encode 1.0
График за следене на отпуските за 2015г.
Schedule 2015 1.0
Програма за автоматично създаване на пътни листове
Пътни листове 2016 1.1
Пътни листове 2016 1.2
Пътни листове 2016 1.3
Пътни листове 2016 1.32
Пътни листове 2016 1.34
Пътни листове 2017 1.37
Пътни листове 2019 2.0
Складова програма STORE BGS 1.0
Пътни листове 2021 2.78